شرکت سپاهان هیدرولیک ایرانیان یکی از شرکت های ارزیابی شده  در سال 1399 و معتبر در زمینه تولید 34 ردیف تجهیزات هیدرولیک ، پنوماتیک ، گریس رسانی  مربوط به شرکت نفت از جمله و در حال تولید و خدمت رسانی به صنعت نفت و پتروشیمی می باشد . و گروه های کالایی زیر مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت .

دانلود فهرست وندور لیست شرکت نفت شیر دیپلماتیک پرورشنال DSJ5E

1- شرح محصول : طراحی و ساخت شیرالات هیدرولیک و پنوماتیک اختصاصی(customized hydraulic / pneumatic  valves )
شرح کارشناس : تمامی اقلام 1 تا 34 اظهار شده مورد تایید کمیته تخصصی ماشین آلات دوار قرار گرفت

2-شرح محصول : طراحی و ساخت تجهیزات تولید فشار و توزیع گریس تمام اتوماتیک پمپ گریس مشخصات: دبی 1000 سی سی بر دقیقه و حداکثر فشار 450 با
• Automatic Grease Pump Station-Oil pressure: 300 – 350psi.
• Recommended minimum oil flow: 6 L/min.
• Maximum oil temperature: 100°C.
• Greases: grade 0 – 2.
• Voltage: 24VDC, 2 Amp.
• Electrical protection: IP65

3-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک دو طرفه (Hydraulic Cylinder Double Acting / Hydraulic Rams)
مشخصات: قطر پیستون از 12 میلیمتر تا 5000 میلیمتر، حداکثر کورس 6000 میلیمتر و حداکثر فشار 200 بار

4-شرح محصول : طراحی و ساخت تجهیزات تولید فشار و توزیع گریس تمام اتوماتیک پمپ گریس مشخصات: دبی 1000 سی سی بر دقیقه و حداکثر فشار 450 با
• Automatic Grease Pump Station-Oil pressure: 300 – 350psi.
• Recommended minimum oil flow: 6 L/min.
• Maximum oil temperature: 100°C.
• Greases: grade 0 – 2.
• Voltage: 24VDC, 2 Amp.
• Electrical protection: IP65

5-شرح محصول : طراحی و ساخت عملگرهای دورانی هیدرولیک ( اکچویتر هیدرولیک)  (Hydraulic Actuator)
مشخصات: سایز های 40، 50، 63 ، 160

6-شرح محصول :  طراحی و ساخت عملگرهای دورانی هیدرولیک ( اکچویتر هیدرولیک)  (Hydraulic Actuator)
مشخصات: سایز های 40، 50، 63 ، 160

7-شرح محصول : طراحی و ساخت انواع پاورپک هیدرولیک (Hydraulic power unit) داری شیرالات پیشرفته ازجمله : Hydraulic directional valve, proportional valve, servo valve, pressure control valve
مشخصات: حداکثر فشار کاری 1000 بار و دبی یک لیتر تا 800 لیتر در دقیقه
شرح کارشناس : تمامی اقلام 1 تا 34 اظهار شده مورد تایید کمیته تخصصی ماشین آلات دوار قرار گرفت

8-شرح محصول : طراحی و ساخت انواع پاورپک هیدرولیک (Hydraulic power unit) داری شیرالات پیشرفته ازجمله : Hydraulic directional valve, proportional valve, servo valve, pressure control valve
مشخصات: حداکثر فشار کاری 1000 بار و دبی یک لیتر تا 800 لیتر در دقیقه
شرح کارشناس : تمامی اقلام 1 تا 34 اظهار شده مورد تایید کمیته تخصصی ماشین آلات دوار قرار گرفت

9-شرح محصول : طراحی و ساخت انواع پاورپک هیدرولیک (Hydraulic power unit) داری شیرالات پیشرفته ازجمله : Hydraulic directional valve, proportional valve, servo valve, pressure control valve
مشخصات: حداکثر فشار کاری 1000 بار و دبی یک لیتر تا 800 لیتر در دقیقه
شرح کارشناس : تمامی اقلام 1 تا 34 اظهار شده مورد تایید کمیته تخصصی ماشین آلات دوار قرار گرفت

10-شرح محصول : طراحی و ساخت انواع پاورپک هیدرولیک (Hydraulic power unit) داری شیرالات پیشرفته ازجمله : Hydraulic directional valve, proportional valve, servo valve, pressure control valve
مشخصات: حداکثر فشار کاری 1000 بار و دبی یک لیتر تا 800 لیتر در د11-شرح محصول : ساخت ویبراتور پیستونی پنوماتیک با قابلیت 1500 کیلوگرم در فشار 6 بار
Pneumatic Piston Hammer Vibrator

12-شرح محصول : ساخت انواع بوسترافزایش فشارهیدرولیک 1 به 68 برابر
(Air Pressure Booster Pump)

13-شرح محصول : تعمیرات و کالیبراسیون انواع شیر هیدرولیک و پنوماتیک
Calibration and repair of most all servo & proportional valves from many manufacture including MOOG –REXROTH – EATON

14-شرح محصول : تعمیرات و کالیبراسیون انواع شیر های پیشرفته هیدرولیک و پنوماتیک
Calibration and repair of most all servo & proportional valves from many manufacture including MOOG –REXROTH – EATON

15-شرح محصول : طراحی و ساخت تجهیزات تولید فشار و توزیع گریس تمام اتوماتیک پمپ گریس مشخصات: دبی 1000 سی سی بر دقیقه و حداکثر فشار 450 با
• Automatic Grease Pump Station-Oil pressure: 300 – 350psi.
• Recommended minimum oil flow: 6 L/min.
• Maximum oil temperature: 100°C.
• Greases: grade 0 – 2.
• Voltage: 24VDC, 2 Amp.
• Electrical protection: IP65

16-شرح محصول : طراحی و ساخت تجهیزات تولید فشار و توزیع گریس تمام اتوماتیک پمپ گریس مشخصات: دبی 1000 سی سی بر دقیقه و حداکثر فشار 450 با
• Automatic Grease Pump Station-Oil pressure: 300 – 350psi.
• Recommended minimum oil flow: 6 L/min.
• Maximum oil temperature: 100°C.
• Greases: grade 0 – 2.
• Voltage: 24VDC, 2 Amp.
• Electrical protection: IP65

17-شرح محصول :  طراحی و ساخت عملگرهای دورانی هیدرولیک ( اکچویتر هیدرولیک)  (Hydraulic Actuator)
مشخصات: سایز های 40، 50، 63 ، 160

18-شرح محصول : طراحی و ساخت انواع پاورپک هیدرولیک (Hydraulic power unit) داری شیرالات پیشرفته ازجمله : Hydraulic directional valve, proportional valve, servo valve, pressure control valve
مشخصات: حداکثر فشار کاری 1000 بار و دبی یک لیتر تا 800 لیتر در دقیقه
شرح کارشناس : تمامی اقلام 1 تا 34 اظهار شده مورد تایید کمیته تخصصی ماشین آلات دوار قرار گرفت

19-شرح محصول : طراحی و ساخت انواع پاورپک هیدرولیک (Hydraulic power unit) داری شیرالات پیشرفته ازجمله : Hydraulic directional valve, proportional valve, servo valve, pressure control valve
مشخصات: حداکثر فشار کاری 1000 بار و دبی یک لیتر تا 800 لیتر در دقیقه

20-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک تلسکوپی همزمان باز شونده از قطر 50 میلی متر تا 300 میلی متر
(Synchronized Telescopic Hydraulic Cylinders)

21-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک تلسکوپی همزمان باز شونده از قطر 50 میلی متر تا 300 میلی متر
(Synchronized Telescopic Hydraulic Cylinders)

22-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک تلسکوپی همزمان باز شونده از قطر 50 میلی متر تا 300 میلی متر
(Synchronized Telescopic Hydraulic Cylinders)

23-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک تلسکوپی همزمان باز شونده از قطر 50 میلی متر تا 300 میلی متر
(Synchronized Telescopic Hydraulic Cylinders)

24-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک دو طرفه (Hydraulic Cylinder Double Acting / Hydraulic Rams)
مشخصات: قطر پیستون از 12 میلیمتر تا 5000 میلیمتر، حداکثر کورس 6000 میلیمتر و حداکثر فشار 200 بار

25-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک دو طرفه (Hydraulic Cylinder Double Acting / Hydraulic Rams)
مشخصات: قطر پیستون از 12 میلیمتر تا 5000 میلیمتر، حداکثر کورس 6000 میلیمتر و حداکثر فشار 200 بار
شرح کارشناس : تمامی اقلام 1 تا 34 اظهار شده مورد تایید کمیته تخصصی ماشین آلات دوار قرار گرفت

26-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک تلسکوپی همزمان باز شونده از قطر 50 میلی متر تا 300 میلی متر
(Synchronized Telescopic Hydraulic Cylinders)

27-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک دو طرفه (Hydraulic Cylinder Double Acting / Hydraulic Rams)
مشخصات: قطر پیستون از 12 میلیمتر تا 5000 میلیمتر، حداکثر کورس 6000 میلیمتر و حداکثر فشار 200 با

28-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک دو طرفه (Hydraulic Cylinder Double Acting / Hydraulic Rams)
مشخصات: قطر پیستون از 12 میلیمتر تا 5000 میلیمتر، حداکثر کورس 6000 میلیمتر و حداکثر فشار 200 بار

29-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک دو طرفه (Hydraulic Cylinder Double Acting / Hydraulic Rams)
مشخصات: قطر پیستون از 12 میلیمتر تا 5000 میلیمتر، حداکثر کورس 6000 میلیمتر و حداکثر فشار 200 بار

30-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک دو طرفه (Hydraulic Cylinder Double Acting / Hydraulic Rams)
مشخصات: قطر پیستون از 12 میلیمتر تا 5000 میلیمتر، حداکثر کورس 6000 میلیمتر و حداکثر فشار 200 بار

31-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک دو طرفه (Hydraulic Cylinder Double Acting / Hydraulic Rams)
مشخصات: قطر پیستون از 12 میلیمتر تا 5000 میلیمتر، حداکثر کورس 6000 میلیمتر و حداکثر فشار 200 بار

32-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک دو طرفه (Hydraulic Cylinder Double Acting / Hydraulic Rams)
مشخصات: قطر پیستون از 12 میلیمتر تا 5000 میلیمتر، حداکثر کورس 6000 میلیمتر و حداکثر فشار 200 بار

33-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک دو طرفه (Hydraulic Cylinder Double Acting / Hydraulic Rams)
مشخصات: قطر پیستون از 12 میلیمتر تا 5000 میلیمتر، حداکثر کورس 6000 میلیمتر و حداکثر فشار 200 بار

34-شرح محصول : طراحی و ساخت سیلندر هیدرولیک دو طرفه (Hydraulic Cylinder Double Acting / Hydraulic Rams)
مشخصات: قطر پیستون از 12 میلیمتر تا 5000 میلیمتر، حداکثر کورس 6000 میلیمتر و حداکثر فشار 200 بار