مفتخر هستیم طی 5 سال 2300 عدد سیلندر هیدرولیک ، پنوماتیک جهت فولاد مبارکه اصفهان بازسازی نمودیم . و رتبه کنترل کیفی 96 جز برترین پیمانکاران قرار گرفتیم