کالیبره شیر پروپورشنال BOSCH 4WRBAE

Description

کالیبره شیر پوروپرشنال 4/3 بدون سنیور موقعیت و همراه با برد الکتونیکی نصب شده بر روی شیر سایز 6 NG

این نوع شیر هیدرولیک مناسب برای سیستم هیدرولیک با حداکثر دبی 18 یا 32 لیتر ( با توجه به نوع اسپول )  در سایز 6 ( با توجه به نوع اسپول شیر )  35 یا 65 لیتر در دقیقه در سایز 10 توصیه شده است . سنسور موقعیت سنج در این شیر ها تعبیه نشده و از نوع تحریک مستقیم می باشد . در دو نوع +10 و 4-20 میلی آمپری در کامند ورودی موجود می باشد

این شیر ها براساس تایپ هک شده مطابق جدوبل زیر باید کد فنی را بدست آورد .

کاتالوگ تایپ های فوق را در زیر دانلود کنید

 

شیر دیپلماتیک پرورشنال DSJ5E شیر پروپرشنال BOSCH سری 4WRBAE

 

 

4WRBAE6E18J–2X/G24N9K31/A1M    0811404151    4WRBAE10E35J–2X/G24N9K31/A1M 0 811 404 8524WRBAE6E32J–2X/G24N9K31/A1M    0811 404150   4WRBAE10E65J–2X/G24N9K31/A1M 0 811 404 8504WRBAE6E18J–2X/G24N9K31/F1M  0811404154  4WRBAE10W35J–2X/G24N9K31/A1M 0 811 404 8534WRBAE6W18J–2X/G24N9K31/A1M   0811404153  4WRBAE10W65J–2X/G24N9K31/A1M 0 811 404 8514WRBAE6W32J–2X/G24N9K31/A1M   0811404152   4WRBAE10W1–65J–2X/G24N9K31/A1M 0 811 404 854

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کالیبره شیر پروپورشنال BOSCH 4WRBAE”