پاور پک هیدرولیک سنگ محور

Description

با درخواست مشتری عزیزمان نسبت به ساخت پاور پک هیدرولیک برای دستگاه سنگ محور قدیمی که در حال بازسازی بودند ، با توجه به عملگر ها و سیستم هیدرولیک که دستگاه ایشان داشت پاور پک هیدرولیک طراحی و نصب گردید .

علت استفاده از پمپ کاتریجی در این یونیت استحلاک کم و عدم نیاز به فشار بیشتر از 40 بار می باشد همچنین پمپ های هیدرولیک کاتریجی صداری نویز کمتری نسبت به پمپ های دیگر دارند .

فشارشکن این مدار بر روی پمپ هیدرولیک تعبیه شده و در مدار هیدرولیک 2 عدد فشارشکن کاهنده (ردیوسینگ ) تعبیه گردید .

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پاور پک هیدرولیک سنگ محور”