پاورپک هیدرولیک سفارش 5187

Description

با توجه یه سفارش مشتری عزیزمان پاورپک هیدرولیک همراه با الکتروموتور الکتروژن و پمپ پیسنونی ساخت شرکت توزایران و شیر الات رکسرود آلمان طراحی و مونتاژ و تحویل گردید .

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پاورپک هیدرولیک سفارش 5187”