پاورپرک هیدرولیک پمپ کاتریجی دبی متغییر سفارش 3189

Description

تعویض پمپ دبی متغییر کاتریجی 20 لیتر در دقیقه برند رکسرود چین  و عملیات کوبل الکتروموتور 2.2 کیلوات

بر روی مخزن ارسال شده توسط مشتری انجام شد . این پاورپک برای دستگاه ماشین تراش ساخت تایوان می باشد . کلیه شیرالات هیدرولیک بر روی دستگاه تراش نصب شده است . پاورپک هیدرولیک وظیفه تامیین دبی و فشار به قسمت هایی تعویض ابزار دستگاه تراش – مرغک هیدرولیک دستگاه  – گیره هیدرولیک دستگاه تراش را دارد .

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پاورپرک هیدرولیک پمپ کاتریجی دبی متغییر سفارش 3189”