طراحی پاورپک هیدرولیک جهت فولاد

Description

پاور پک هیدرولیک با پمپ های پیستونی فشار 600 بار و دبی 50 لیتر در دقیقه توسط مجموعه سپاهان هیدرولیک ایرانیان طراحی و منجر به سفارش ساخت در این مجموعه گردید .

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “طراحی پاورپک هیدرولیک جهت فولاد”