طراحی و مونتاژ سیستم هیدرولیک

Description

طراحی سیستم هیدرولیک پیشرفته دستگاه … توسط این مجموعه انجام گردید .

در طراحی و مونتاژ این سیستم هیدرولیک که از حساسیت زیادو دقت کنترلی زیاد بر روی سیلندر های هیدرولیک نیاز می باشد از سروو سیلندر های هیدرولیک استفاده شد که این پسلندر ها هم توسط این مجموعه طراحی و ساخته شد .جهت سیستم هیدرولیک از پمپ رکسرود A10vso45 DFLR به همراه موتور 37 کیلوات و مجموعه شیر الات و فیلتر زیر شیری استفاده شد .

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “طراحی و مونتاژ سیستم هیدرولیک”