طراحی و ساخت و نصب سیلندر هیدرولیک

Description

بنا به سفارش مشتری عزیزمان 2 عدد سیلندر هیدرولیک جهت ماهیچه کش قالب دستگاه تزریق پلاستیک طراحی و ساخته و نصب گردید . با توجه به شرایط دمای محیطی نوع لوازم آب بند را OMK و وایتون در نظر گرفتیم .

هیچ کاری برای ما کوچک شمرده نمی شود و آماده قبول سفارشات شما هستیم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “طراحی و ساخت و نصب سیلندر هیدرولیک”