طراحی و ساخت تجهیزات سطل هیدرولیک مکانیکی

Description

دستگاه سطل مکانیکی Hydraulic Bucket  جهت حمل مواد جامد و یا مایع طراحی شده است .حجم  1000 لیتر و پاکت سطل مکانیکی در مدت زمان 8 ثانیه بسته و 12 ثانیه باز می شود

سفارش سیستم پاورپک هیدرولیک و سیلندر ها به ما ارجاع شد و پس از بررسی صورت گرفته متوجه شدیم در سیستم هیدرولیک دستگاه موجود ، به گونه ای طراحی شده که با گردش الکتروموتور به سمت راست دریچه باکت باز و با گردش چپ گرد موتور دریچه بسته می شود .

لذا با توجه به اینکه این سیستم هیدرولیک به علت عدم عملکرد سوپاپ های که در مسیر سیال قرار دارد ، گاها موجب باز شدن دریچه هنگام جابه جایی مواد می شده است لذا تغییراتی در سیستم هیدرولیک داده شد ،

فضایی کوچک و محدود برای مونتاژ قطعات هیدرولیک در مخزن بسیار دشوار بود .

همچنین حجم سیال داخل مخزن 60 لیتر که با میزان دبی پمپ یکسان بود همین موضوع باعث گرم شدن سیال می شود .لذا در طراحی ها و در سیستم تجهیز مواردی انجام گردید که بتوانیم آنرا کنترل کنیم .

طراحی سیلندر هیدرولیک پاکت هیدرولیکی

سیلندر هیدرولیک طراحی شده همراه با کلویس و کورس 28 سانتی متر ، قطر لوله سیلندر 140 و شفت قطر 80 با 35 میکرون روکش کروم  و لوازم آب بند OMK و نیترو

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “طراحی و ساخت تجهیزات سطل هیدرولیک مکانیکی”