طراحی سیلندر هیدرولیک

Description

با توجه به ابعاد برداری در محل کارخانه مشتری عزیزمان ، نسبت به طراحی سیلندر اقدام نمودیم .

سیلندر از نوع دو طرفه و رولر میل با لوازم آب بندوایتون در نظر گرفته شد .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “طراحی سیلندر هیدرولیک”