طراحی سیلندر تلسکوپی هیدرولیک اقتصادی

Description

سیلندر هیدرولیک بالابر خودرویی – در دو نوه 2 مرحله ای و 3 مر حله ای

کورس بسته این سیلندر ها 85 سانتی متر می باشد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “طراحی سیلندر تلسکوپی هیدرولیک اقتصادی”