طراحی سیلتدر چهارمیلر ( ولتی )

Description

برای ساختن سیلندرهای چهارمیل از چهار میله در قسمت بیرونی استفاده می شود برای همین نام آن به این مورد شناخته شده است. از محاسن سیلندر های چهار میل سهولت در تعمیرات و باز وبستن سیلندر می باشد .

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “طراحی سیلتدر چهارمیلر ( ولتی )”