سیلندر هیدرولیک مطابق با سفارش

Description

سیلندر هیدرولیک قطر 250 و کورس 200 میلی متر لوازم آب بند FKM وایتون استفاده شده است .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سیلندر هیدرولیک مطابق با سفارش”