سیلندر هیدرولیک سفارش 281401

Description

سیلندر هیدرولیک رولرمیل با کورس 800 میلی متر و قطر 450 میلی متر قطر شفت 300 میلی متر همراه با کلویس لوازم آب بند این سیلندر از شورون FKM و وایتون استفاده شده گلویی این سیلندر فسفر برنز می باشد .

پورت های ورودی سیال هیدرولیک به سیلندر با 2 عدد فلنج بر روی بدنه سیلندر قرار گرفته است که توسط اورینگ آب بندی می شود.

نمونه ارسال شده جهت صدر فولاد ارسال شده است . کلویس سیلندر بطورت یکپارچه طراحی و ساخته شده است .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سیلندر هیدرولیک سفارش 281401”