سفارش کلویس(clevis) سیلندر هیدرولیک

Description

جهت نصب سیلندر های هیدرولیک از کلویس استفاده می گردند . داخل کلویس ها بلبرینگ چشمی یا همان سیبک
بلبرینگ چشمی یا چپقی یا سیبک نام های مختلف rod ends bearing هستند نصب می گردد .

کلویس (clevis) ها دا خل براکت توسط پین فولادی که از داخل چشمی عبود و به دو طرف کلویس فیکس می شوند

در سیلندر های هیدرولیک ، مصرف فراوانی دارند و یکی از بهترین روش های نصب سیلندر های هیدرولیک می باشند . بر روی کلویس ها نقاطی جهت ورود گریس و گریس رسانی به بلبرینگ چشمی تعبیه شده است .

شرکت سپاهان هیدرولیک ایرانیان بصورت تخصصب انواع کلویس های هیدرولیک را در انبار خود موجود دارد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سفارش کلویس(clevis) سیلندر هیدرولیک”