ساخت سیلندر هیدرولیک سفارشی مطابق درخواست

Description

سیلندر هیدرولیک مطابق با سفارش

ابعاد برداری و کروکی سیلندر توسط این مجموعه انجام شده و پس از طراحی سیلندرو تایید کارفرما تعداد 40 عدد ساخته و تحویل گردیده است

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ساخت سیلندر هیدرولیک سفارشی مطابق درخواست”