ساخت سیلندر هیدرولیک به سفارش فولاد مبارکه

Description

به سفارش شرکت فولاد مبارکه 2 عدد سیلندر دهانه 350 و کورس 2800 میلی متر به همراه کلویس ها طراحی و تحویل گردید

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ساخت سیلندر هیدرولیک به سفارش فولاد مبارکه”