تعمیر پمپ هیدرولیک دبی متغییر کاتریجی با تنظیم کننده سروو موتور

Description

از اولین نمونه های پمپ هیدرولیک دبی متغییر که با بهره گیری از یک موتور الکتریکی سروو با تغییر وضعیت حالت رینگ پمپ کاتریجی ، امکان تغییر دبی را برای سیستم هیدرولیک فراهم می کند . پمپ ارسال شده جهت مجموعه سپاهان هیدرولیک پس از بررسی انجام شده نیازمند تعویض کفی ضد سایش جانبی رینگ های پمپ و تعویض لوازم آب بند را داشت . ابتدا پیشنهاد تعویض پمپ و اشتفاده از شیرالات پروپرشنال و سیستم جدید به کارفرما صورت گرفت و بنا به درخواست کارفرما اقدام به تعمیر نمودیم .

با توجه به عدم وجود صفحه های ضد سایش ( به علت قدیمی بودن پمپ ساخت ده 70 میلادی ) قطعات بصورت سه بعدی و در قالی فایل STP طراحی و پس از انالیز متریال توسط دستگاه سی ان سی ساخته شد . پس از آن نیازمند تصحیح تلرانس های پمپ شدیم .

علت خرابی این پمپ پس از این همه سال کارکرد ، تنها ورود هوا و پدیده کاویتاسیون در سیال هیدرولیک بوده ، به علت عدم تعویض به موقع کاسه نمد و لوازم آب بند های پمپ هیدرولیک ، قطعات لاستیکی خشک شده و وظیفه خود که آب بندی می باشند را نتوانستند به خوبی انجام دهند در نتیجه هوا وارد پمپ شده و باعث گردیده کفی سایش پمپ نتواند به درستی روانکاری شود و فبلد روغن روی آن به درستی قرار نگرفته شود . همین موضوع باعث خرابی داخل رینگ گریده بود که با سنگ داخل رینگ برطرف گردید .

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تعمیر پمپ هیدرولیک دبی متغییر کاتریجی با تنظیم کننده سروو موتور”