تعمیر بلوک یکپارچه فرمان کشتی

Description

بلوک فرمان کشتی

در این بلوک شیر کنترل مسیر 3/4 به همراه فرمان برقی 24 ولت

فشارشکن ردیوسینگ کاتریجی و فلو کنترل سوپاپدار به همراه فشارشکن مکانیکی نصب گردیده بود

بلوک فلوکنترل به علت ورود جسم خارجی به داخل بلوک نیاز به ساخت اسپل جدید و سنگ زنی داخل بلوک  داشت که انجام گردید

فشارشکن این نوع بلوک ها در فشار 130 بار تنظیم می گردد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تعمیر بلوک یکپارچه فرمان کشتی”