اتوماسیون دستگاه نقطه جوش مسوار قدیمی

Description

درخواست ساخت یک دستگاه نقطه جوش جهت مسوار  برای ساخت سبد های  آب چکان ظرف شویی اتوماتیک را داشتیم . با توجه به اینکه مشتری ما دستگاه دست دوم خیلی قدیمی داشتند که با پدال پایی کار می کرد . و همچنین زمان نقطه جوش توسط اپراتور با فشردن کلید بود  پیشنهاد کردیم که از همان دستگاه های فبلی استفاده کرده و سیلندرهای  پنوماتیک و تابلو برق بر روی آن نصب گردد .

با حذف مکانیزم قبلی و اضافه کردن 2 عدد سیلندر پنوماتیک جهت گیره ، و یک عدد سیلندر پنوماتیک جهت نزدیک کردن فک های گیره به یکدیگر برای اتصال بهتر نقطه جوش استفاده کردیم .

رگلاتور پنوماتیک مجزا برای هر عملگر گذاشتیم که بتوانیم قدرت هر سیلندر را تنظیم کنیم – همچنین برای زمان نقطه جوش تایمر گذتشتم – چالش ما در این پروژه عایق سازی الکتریکی سیلندر ها و بدنی اصلی بود که با استفاده از واشر های مخصوص  انجام شد و در آخر توسط دستگاه مگر insulation Tester  مطمین شدیم که در ولتاژ 1000 ولت قسمت های عایق بندی بیش از 2 مگا اهم می باشد .

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اتوماسیون دستگاه نقطه جوش مسوار قدیمی”